اس ام اس دروغ و خیانت

توسط

  عشق واژه مقدسیه الکی به (دروغ) نگو عشقم وقتی بدونه دروغه له میشه اگرهم ندونه الکی دلخوش میشه دله سنگ که نیست

عشق یک دروغ برای معنا پیدا کردن زندگی
.

.

.

 
اگه دروغ اول رو بخشیدی
منتظر دروغهای بعدی باش

.

.

.

.

   
عشق از دوستی پرسید فرق ما با هم چیه؟
دوستی جواب داد من آدمها رو با سلام آشنا میکنم تو با نگاه. من اونا رو با دروغ از هم جدا میکنم و تو با مرگ

.

.

.

.

به سلامتی اونی که رفتن با حقیقت رو به موندن با دروغ ترجیح داد

.

.

.

.

  
تو دروغ میگویی
تا من خوشحال شوم
من احمق می شوم
تا تو دلگیر نشوی

.

.

.

.

   
پولم رابابت سیگاری میدهم که باصداقت نوشته سرطان زا، امابه آبمیوه نمی دهم که به دروغ نوشته صد
درصد طبیعی

.

.

.

.

  
با یه دروغ شاید بشه جلو رفت
اما دیگه نمیشه به عقب برگرد

.

.

.

.

 
دروغ رو همه میگن
ولی اونجاش به آدم فشار میاد که همراه با شنیدن دروغ خر هم
فرض بشی

.

.

.

.

  
عجب طعم گسی دارد دروغ هایت
وقتی به خورد گوش هایم میرود، تمام ذهنم را جمع می کند

.

.

.

.

 
زندان بزرگی که زمین است، عزیز
بی یوسف خود سخت غمین است عزیز
هر روز دروغ و ستم و فقر و فریب
دنیای بدون تو همین است عزیز

.

.

.

.

   
شکسپیر می گوید بدترین گناه این است که به کسی که تو را راستگو می پندارد دروغ بگویی

.

.

.

.

هر دو از ته دل می گوییم
من حرف هایم را تو دروغ هایت را

.

.

.

.

تمام انسانها بدون استثناء دروغگو هستند، به کسی اعتماد کن که نتونه خوب دروغ بگه

.

.

.

.

 
دستگاه مشترک مورد نظر از دست دوستت دارم های دروغ تو خاموش است
لطفا دیگر تنهایش بگذار

.

.

.

.

 
طعم تلخ سیگارو دوست دارم تلخ مثل آخرین بوسه ی لعنتی ما تلخ مثل آخرین دروغ تو که باز هم همو می بینیم تلخ مثل نبودنت

.

.

.

.

   
به ما دروغ می گفتن
دردها را بزرگ که شوید فراموش می کنید
درست این است
زندگی آن قدر درد دارد که از درد نو
درد کهنه فراموش می شود

.

.

.

.

 
کسانی که از شنیدن هر حرف حقی خشمگین می شوند، همه زندگیشان بر دروغ استوار است

.

.

.

.

   
آزار دهنده ترین سکوت
وقتی است که دروغ می گوئی و مخاطبت در سکوتی سنگین فقط نگاه می کند

.

.

.

.

   
می خواستم زندگی کنم، راهم را بستند
ستایش کردم، گفتند خرافات است
عاشق شدم، گفتند دروغ است
گریستم، گفتند بهانه است
خندیدم، گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید می خواهم پیاده شوم

.

.

.

.

شیرین نمیشود طعم تلخ دروغ هایی که به خوردم دادی

.

.

.

.

   
من خیانت نکردم
فقط دروغ گفتم
فقط گفتم که دوستت ندارم
تو چرا خیانت کردی
هر روز گفتی دوستت دارم، اما در خیال دیگری می رفتی

.

.

.

.

  
خوبی؟ گاهی باتمام تکراری بودنش غوغا می کند وتو میتوانی در جوابش بزرگترین دروغ زندگیت را بگویی خوبم

.

.

.

.

گمان میکردم قانع باشی و به شکستن دلم اکتفا کنی
نه اینکه فستیوالی از دروغ به راه بیندازی و در آخر بگویی:
میروم تا اذیت نشوی بهترین من

.

.

.

.

   
سرد خواهد شد روزهایت بی آغوش منبر تن کن دروغ هایی را که بافتی

.

.

.

.

   
شنیده ام معشوقه ات شده ام
جان معشوقه ات بگو
راست است
این
دروغ قشنگ

.

.

.

.

  
همه درست شبیه هم هستند فقط بعضیا بهتر و باور کردنی تر دروغ می گویند

.

.

.

.

هر کس بد ما به خلق گوید ما چهره به غم نمیخراشیم
ماخوبی او به خلق گوییم تاهردو دروغ گفته باشیم

.

.

.

.

   
وقتی معشوقم سوگند میخورد که راست میگوید باورش میکنم هرچند خوب میدانم که دروغ می گوید

.

.

.

.

   
در روز پنجاه هزار دروغ می شنویم
یکیش همین جمله ی بالایی

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.

*

code