پروفایل دونفره عاشقانه

توسط

این پست عکس نوشته هایی دونفره و عاشقانه زیبا برای استفاده در پروفایل رو مشاهده و دانلود کنید.

تو باشی …

تو باشی و هوای بهار و من …

قدم به قدم فدایت می شوم.

تو باشی، از لحظه های دلتنگی جلو می زنم.

به تمام درهای بسته دهن کجی می کنم.

به بن بست ها، به خیابان هایی همه با یک نام …

دوست دارم تو باشی و من نشانی ها را گم کنم.

راه خانه را هم ندانم تا همه بفهمند برای من کمحواس،

خانه آنجاست که تو باشی و من قدم به قدم فدایت شوم!

خدایا این فرشته مهربان کیست که از آسمان برایم هدیه کرده ای؟

این چه گلی است که در هر چهار فصل گل است؟

این چه ماهی است که روزها هم در آسمان است و نور می دهد؟

این چه چهره ای است که در آن پر از روشنایی و زیبایی است؟

این چه پروانه ای است که این قدر رنگارنگ و زیباست؟

این چه ستاره ای است که در بین تمام ستاره ها درخشان تر است؟

خدایا این چه عشقی است که جانم دیوانه او شده؟

چقدر مهربان است، مهر و محبت در وجود اوست.

هدیه خداوند برای من از بهشت است، فرشته ای که مسافر بهشت است.

خدا برایم این مسافر را از بهشت فرستاده تا برای همیشه این مسافر در قلبم بماند.

او بهشت را دیده و می داند چقدر زیباست!

خدایا این مسافر کیست که این قدر قلبش از محبت می تپد و او کیست که این قدر از چشمانش

مروارید می ریزد؟

از دستانش گرما احساس می شود، و از نگاهش عشق خوانده میشود؟

او کیست که آمده در قلبم و غوغا به پا کرده و مرا دیوانه خودش کرده؟

او از سرزمین رویایی آمده سرزمینی که همه آرزوی دیدن آن را دارند.

او از بهشت آمده با کوله باری از امید و آرزو .

با ابرها همسفر بوده ابرهایی که رنگین کمان ریل های آن بودند.

و من افتخار می کنم عاشق فرشته و مسافری از بهشت خداوند شده ام!

فرشته مهربانم عاشقانه دوستت دارم.

دوست ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺩ

ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ

دوستی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ، ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﺕ.

دوستﺑﻮﺩﻥ ﻟﻔﻆ ظریفی است.

ﻧﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﺜﻞ ﻋﺸﻖ، ﻧﻪ ﺳﺮﺳﺮﯼ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ها.

دوست ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺟﯿﺐ ﻫﺎﯾﺖ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ.

ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﺖ،

میان هر نفسی که می کشم همهمه ای ست.

از همه پنهان!!!

اما از تو چه پنهان.

میان هر نفسی که می کشم تنها تو هستی.

که می کِشم تو را،

و می کُشی مرا.

بی تو هیچ نمی خواهم …

نه آسمان!

نه زمین!

نه باران!

نه خیس شدن!

نه تازگی!

نه طراوت …

گرمای دستانت را به من بده، همه چیز را از من بگیر…!!!

عشقم دوستت دارم.

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.

*

code